środa, 8 lipca 2020. Imieniny Arnolda, Edgara, Elżbiety

Podziel się:

Podziel się:

Zacznijmy od potrzeb społecznych!

2 sierpnia, mimo żaru lejącego się z nieba, dziesięcioro mieszkańców Węgorzewa wybrało, zamiast odpoczynku na plaży, spotkanie w celu omówienia oczekiwań odnośnie oferty Węgorzewskiego Centrum Kultury. Oto, jakie wnioski udało się wspólnie opracować:

1. WCK powinno przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców odnośnie swojej oferty stosując różne narzędzia badawcze (ankiety, wywiady, spotkania), by dotrzeć do różnych grup wiekowych.
2. Należy dostosować ofertę do potrzeb społecznych a nie odwrotnie.
3. Zastanowić się należy nad strukturą zatrudnienia i odpowiedzieć na pytanie, czy jest ona dostosowana do potrzeb, czy aktualna kadra (8,5 etatu oraz 8 pracowników na umowę zlecenie) jest w stanie zaspokoić pojawiające się potrzeby społeczne w dziedzinie kultury, czy ilość uczestników zajęć nie świadczy o tym, że może trzeba zmienić formułę.
4. WCK powinno szerzej współpracować z lokalnymi organizacjami i instytucjami, konsultować z nimi ofertę, by nie powielać a uzupełniać, szczególnie zaś widzimy potrzebę współdziałania ze szkołami i przedszkolami poprzez organizację we współpracy zajęć pozalekcyjnych, konkursów międzyszkolnych itp.
5. Obserwujemy, że węgorzewska młodzież oraz dzieci spotykają się głównie w parku oraz na „muszli”, warto do nich wyjść, aranżować gry, zabawy, proste formy sztuki a jednocześnie szukać odpowiedzi, czym dzisiejsza młodzież jest zainteresowana.
6. Rodzice postulują o dopasowanie godzin zajęć do rozkładu jazdy autobusów, a także o możliwość korzystania z instrumentów muzycznych również poza godzinami zajęć.
7. Pomysł stworzenia przyjaznego holu w WCK dla dzieci oczekujących na zajęcia, tak by się nie nudziły, tylko mogły czymś się zająć.
8. Powinna być większa jawność odnośnie finansów WCK, którego głównym przychodem jest dotacja gminna, postulujemy o umieszczanie rocznych planów finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej a także sprawozdań finansowych z poszczególnych imprez.
9. Obserwujemy potrzebę podjęcia działań , mających na celu zwiększenie integracji między mieszkańcami, poprzez organizację np. wieczorków tanecznych, spotkań tematycznych, warsztatów artystycznych itp.
10. Warto przygotować ofertę warsztatów czy zajęć artystycznych, z których mogłyby korzystać świetlice wiejskie.
11. Warto organizować dla mieszkańców wyjazdy do większych miast, do teatru czy opery.
12. Brakuje nam oferty dotyczącej sztuki recytacji i śpiewu.
13. WCK oferuje koncerty muzyczne na wysokim poziomie, warto by było również prezentować częściej widowiska teatralne.
14. Dobrze by było, gdyby kino było dostępne w regularnej formie (np. w piątki), oczywiście biletowane.
15. Tegoroczne Dni Węgorzewa oceniliśmy wysoko; dobrze, że program został wzbogacony o ofertę innych instytucji.
16. Tęsknimy za WęgoSzantami.
17. Odczuwamy problemy z otrzymywaniem informacji o wydarzeniach WCK.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Rymszewicz- organizatorka, Ludmiła Kowal , Wioletta Banasiewicz, Olga Jasionowska, Mateusz Rodziewicz, Anna Bejnar , Marek Urbanowicz, Grażyna Matis, Halina Choma, Piotr Tymcio.

Powyższe wnioski przekazane zostaną dyrekcji WCK i władzom miejskim oraz omówione na najbliższym posiedzeniu Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK. Posiedzenie SARP w nowym składzie odbędzie się 3 września o godz. 16.00 w WCK, będzie ono otwarte dla zainteresowanych tematem mieszkańców.

Okazało się, że problemów, które trapią wrażliwych społecznie mieszkańców jest znacznie więcej. Kilku uczestników zostało dłużej, by przekazać swoje spostrzeżenia obecnej na spotkaniu radnej Oldze Jasionowskiej. Główny problem to polityka informacyjna władz miejskich, czyli przypadki braku odpowiedzi na zapytania, niemożność zadania publicznego pytania władzom czy urzędnikom w Internecie, brak informacji w Biuletynie Informacji Publicznej odnośnie finansów jednostek podległych czy terminów posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Kolejne to brak konsultacji społecznych prowadzonych wg nowoczesnych standardów i prowadzonych przed opracowaniem planów a nie po ich opracowaniu (nowy budynek WCK, rewitalizacja Palcu Wolności). Stwierdziliśmy, że brak informacji oraz brak poczucia wpływu na sprawy bliskie – samorządowe skutkuje zanikiem aktywności społecznej - relacjonuje Alicja Rymszewicz.
Poczta nieczynna w soboty, brak kompleksowej oferty dla turystów… Tematów, które są nam bliskie jest tak dużo, że nie wystarczyło wieczora i rozchodziliśmy się już w ciemnościach - kontynuuje inicjatorka spotkania. - Stwierdziliśmy, że chcemy się spotykać w takim właśnie gronie – gronie osób, którym zwyczajnie zależy na zmianie. Planujemy spotkania w formie kawiarenki obywatelskiej. Szukamy pomysłu na miejsce takich spotkań. Szukamy osób, które chcą rozmawiać i angażować się społecznie dla dobra lokalnej społeczności. Możemy zmieniać otoczenie na lepsze i chcemy to robić.

Zdjęcie: Piotr Tymcio
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Alicja Rymszewicz oraz opublikowany na portalu Węgorzewo: Zacznijmy od potrzeb społecznych!
Oceń artykuł:

(0)