Poniedziałek, 22 kwietnia 2019. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Wszystko wokół pracy - projekty OKZ w Węgorzewie

2018-12-03 13:33:36 (ost. akt: 2018-12-04 12:18:50)

Autor zdjęcia: ZDZ Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

Aktywizacja osób bezrobotnych, wsparcie osób młodych biernych zawodowo, pomoc dla zwalnianych pracowników - duże projekty realizuje ZDZ Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie.

Zapoznajcie się ze szczegółami.

PROJEKT TWÓJ CEL PRACA

Kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego[/b]

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt skierowany jest do bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących powiaty: węgorzewski , giżycki, piski,olecki , gołdapski, ełcki.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby niepełnosprawne


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz

elektronicznej. Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23


PROJEKT MŁODZI I AKTYWNI

Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Ten projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych,

mieszkających w powiecie węgorzewskim, , giżycki, piski,olecki , gołdapski, ełcki.

W ramach projektu oferujemy: indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodowe, wsparcie

psychologiczne, atrakcyjne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, trzymiesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY

Kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat

2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: giżycki, piski, węgorzewski,

3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

• osoby długotrwale bezrobotne

• kobiety

• osoby niepełnosprawne

• osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

• osoby powyżej 50 roku życia

b) osoby pracujące:

• osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

• osoby ubogie pracujące tj. osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.03.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.


PROJEKT POMAGAMY ZWALNIANYM

kompleksowe wsparcie adaptacyjne III edycja[/b]

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Projekt jest skierowany do osób:

- które zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski,

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed

przystąpieniem do projektu,

- osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu

pracy.

Oferujemy: poradnictwo zawodowe, atrakcyjne szkolenia, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne

staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

SZCZEGÓŁY tel. 87 427 2023

Rekrutacja: Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel. 87 427 2023

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I REGULAMINY:

http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci.html/

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages