Czwartek, 17 października 2019. Imieniny Antonii, Ignacego, Wiktora

Wszystko wokół pracy - trzy projekty OKZ w Węgorzewie

2018-11-30 08:50:15 (ost. akt: 2018-11-30 09:25:22)

Aktywizacja osób bezrobotnych, wsparcie osób młodych biernych zawodowo, pomoc dla zwalnianych pracowników - trzy duże projekty realizuje ZDZ Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie. Zapoznajcie się ze szczegółami.

PROJEKT TWÓJ CEL PRACA — kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego
Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne

W ramach projektu odbywa się:
- Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
- Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
- Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
- Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
- Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
- Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
- Trzymiesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.
Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,


PROJEKT MŁODZI I AKTYWNI
Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja
Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Ten projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, mieszkających w podregionie ełckim.

W ramach projektu oferujemy: indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodwe, wsparcie psychologiczne, atrakcyjne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, trzymiesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.
Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.PROJEKT POMAGAMY ZWALNIANYM - kompleksowe wsparcie adaptacyjne III edycja
Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Projekt jest skierowany do osób:
- które zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski,
- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Oferujemy: poradnictwo zawodwe, atrakcyjne szkolenia, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

SZCZEGÓŁY tel. 87 427 2023
Rekrutacja: Węgorzewo, ul. Jasna 1/10, tel. 87 427 2023

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I REGULAMINY:
http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci.html/
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages