środa, 23 września 2020. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Regulamin: Najpopularniejszy Sportowiec i Trener Roku 2015

2016-01-21 17:40:43 (ost. akt: 2016-01-21 19:56:34)

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015 (zwanych dalej Laureatami).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), kapitał zakładowy 8.301.000 zł.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 22 stycznia 2016r. do dnia 10 lutego 2016r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015. otrzymają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów zsumowanych z nadesłanymi wiadomościami sms, o których mowa w §7 ust. 2 i 3.
2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych 2 kandydatów: Najpopularniejszy sportowiec oraz Najpopularniejszy Trener 2015r.
3. Każdy prawidłowo oddany na kandydata sms to1 pkt. Kandydat, który otrzyma najwięcej punktów liczonych w sposób ustalony wyżej, otrzyma tytuł Sportowca i Trenera Roku.

§7
Głosowanie odbywa się następująco:
1. Za pomocą smsów nadsyłanych w terminie od 22 stycznia 2016r. Do 10 lutego 2016r do godz. 12:00.
2. Smsy należy wysyłać na numer 71160. Koszt jednego smsa wynosi 1 zł + vat.
3. Każdy uczestnik plebiscytu może oddać dowolną ilość głosów za pomocą smsów.
4. Wysyłając sms Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§8
Głosem prawidłowo oddanym w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą wiadomości sms, o której mowa w §7.

§9
Liczenie sms zostanie udokumentowane bilingiem.

§10
Po zakończeniu liczenia głosów bilingi zostaną dostarczone do lokalu, w którym odbędzie się Gala Sportu, w sposób, który zagwarantuje ich nienaruszalność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 12 lutego 2016r. podczas Gali „Sportowiec Roku 2015” (zwanego dalej Galą) w Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie przy ulicy Generała Józefa Bema 14 w Węgorzewie.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Monika Kacprzak,
2/ Paulina Krysik

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać w formie pisemnej z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§17
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§18
Prawidłowo nadesłane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§19
Bilingi wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§20
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§21
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§22
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.wm.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages